امروز پنجشنبه 28 شهریور 1398

اعلام نتایج

 • آزمون درخشندگان دبیرستان شهید اژه‌ای (2) دوره اول (ویژه کلاس‌های همسان‌سازی)
 • آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام
 • آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه استان مرکزی - مرحله دوم - اردیبهشت 1398
 • هفدهمین دوره مسابقات علمی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان - اردیبهشت 1398
 • آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه استان مرکزی - مرحله دوم - اردیبهشت 1398
 • آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌اموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه 1397
  قابل توجه دانش‌آموزان راه یافته به مرحله سوم : آزمون مسابقه علمی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 12 اردیبهشت 98 برگزار می‌گردد.
 • آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه 1397
 • آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان - مرحله اول - آذرماه ۱۳۹۷
 • آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه استان اصفهان - مرحله اول - آذرماه 1397
 • آزمون پيشرفت تحصيلي دوره دوم متوسطه - استان مركزي - مرحله اول - آذرماه 1397
 • آزمون پيشرفت تحصيلي دوره اول متوسطه - استان مركزي - مرحله اول - آذرماه 1397
 • آزمون تشخيصي دبيرستان دوره اول نمونه دولتي دخترانه علمازاده - مهرماه 1397