امروز پنجشنبه 25 مهر 1398

اخبار و اطلاعیه‌ها

کلید و سوالات آزمون هفدهمین دوره مسابقات علمی دانش آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان
* پایه هشتم (سوال / کلید)
* پایه نهم (سوال / کلید)


اعلام نتايج آزمون‌ها

آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه 1397


کلید و سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه استان اصفهان (مرحله دوم - اسفندماه 1397)


* دهم انسانی (سوال / کلید)
* دهم تجربی (سوال / کلید)
* دهم ریاضی (سوال / کلید)
* دهم معارف (سوال / کلید)

* یازدهم انسانی (سوال/کلید)
* یازدهم تجربی (سوال/کلید)
* یازدهم ریاضی (سوال/کلید)
* یازدهم معارف (سوال/کلید)

* دوازدهم انسانی (سوال / کلید
* دوازدهم تجربی (سوال / کلید)
* دوازدهم ریاضی (سوال / کلید)


سوالات، کلید و پاسخنامه تشریحی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول استان اصفهان
* پایه هشتم (سوالات / کلید / پاسخ تشریحی / پاسخ تشریحی ریاضی)
سوالات، کلید و پاسخنامه تشریحی آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول استان اصفهان
* پایه هشتم (سوالات / کلید / پاسخ تشریحی)
 

ثبت‌نام

در حال حاضر سامانه ای جهت ثبت نام وجود ندارد

اعلام نتایج

 • آزمون درخشندگان دبیرستان شهید اژه‌ای (2) دوره اول (ویژه کلاس‌های همسان‌سازی)
 • آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام
 • آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه استان مرکزی - مرحله دوم - اردیبهشت 1398
 • هفدهمین دوره مسابقات علمی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان - اردیبهشت 1398
 • آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه استان مرکزی - مرحله دوم - اردیبهشت 1398
 • آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌اموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه 1397
  قابل توجه دانش‌آموزان راه یافته به مرحله سوم : آزمون مسابقه علمی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 12 اردیبهشت 98 برگزار می‌گردد.
 • آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه 1397
 • آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان - مرحله اول - آذرماه ۱۳۹۷
 • آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه استان اصفهان - مرحله اول - آذرماه 1397
 • آزمون پيشرفت تحصيلي دوره دوم متوسطه - استان مركزي - مرحله اول - آذرماه 1397
 • آزمون پيشرفت تحصيلي دوره اول متوسطه - استان مركزي - مرحله اول - آذرماه 1397
 • آزمون تشخيصي دبيرستان دوره اول نمونه دولتي دخترانه علمازاده - مهرماه 1397