امروز پنجشنبه 28 شهریور 1398

اخبار و اطلاعیه‌ها

کلید و سوالات آزمون هفدهمین دوره مسابقات علمی دانش آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان
* پایه هشتم (سوال / کلید)
* پایه نهم (سوال / کلید)


اعلام نتايج آزمون‌ها

آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه 1397


کلید و سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه استان اصفهان (مرحله دوم - اسفندماه 1397)


* دهم انسانی (سوال / کلید)
* دهم تجربی (سوال / کلید)
* دهم ریاضی (سوال / کلید)
* دهم معارف (سوال / کلید)

* یازدهم انسانی (سوال/کلید)
* یازدهم تجربی (سوال/کلید)
* یازدهم ریاضی (سوال/کلید)
* یازدهم معارف (سوال/کلید)

* دوازدهم انسانی (سوال / کلید
* دوازدهم تجربی (سوال / کلید)
* دوازدهم ریاضی (سوال / کلید)


سوالات، کلید و پاسخنامه تشریحی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول استان اصفهان
* پایه هشتم (سوالات / کلید / پاسخ تشریحی / پاسخ تشریحی ریاضی)
سوالات، کلید و پاسخنامه تشریحی آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول استان اصفهان
* پایه هشتم (سوالات / کلید / پاسخ تشریحی)